Pozvánka:

 
Počasí u nás:
 

 Meteoradar

 
 

NAVRCHOLU.cz

 

Oslava 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Pelejovicích

a

setkání rodáků a přátel Pelejovic 

V sobotu 26. června 2010 se na návsi v Pelejovicích sešlo několik hasičských sborů a desítky návštěvníků, zejména pozvaných rodáků naší obce, aby společně oslavili 100. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Pelejovicích. Z okolních spřátelených obcí dorazili zástupci sborů dobrovolných hasičů Dolního Bukovska, Horního Bukovska, Neplachova, Dynínu, Hartmanic, Sobětic a Lišova. K vidění byla i hasičská technika a to jak ta historická s koňským spřežením, tak moderní červenobílé Tatry.

V úvodu celé slávy se jednotlivé sbory seřadily před hasičskou zbrojnicí a vyslechli si proslov Jana Němce, starosty pelejovického sboru. O slovo se pak přihlásili také František Mazanec, starosta Dolního Bukovska a další starostové sborů. Jako pozornost k této příležitosti věnovali dynínští pro SDH Pelejovice pamětní džbán.

Po proslovu zavelel velitel ke slavnostnímu pochodu a hasiči se tak přemístili před památník padlých z 2. světové války. K němu pak položili vzpomínkový věnec a minutou ticha si připomněli jejich památku.

Po krátké přestávce byla zahájena bohoslužba, jejímž vyvrcholením bylo vysvěcení hasičské stříkačky. Následovalo předání vyznamenání za zásluhy dlouholetým členům sboru.

Za 20 leté působení ve sboru byly odměněni Jaroslav Malecha, Pavel Lenc, Jan Liška, Jaromír Kubík a Josef Ziedler, za 30 let ve sboru pak Jiří Kokeš a za 40 let aktivního členství Jan Dvořák, Jaroslav Vávrovský, František Otčenášek, Josef Dvořák, Jan Němec, Václav Mach a nakonec především pan Brom, který stojí za udržením sboru z dob, kdy hrozilo jeho zrušení.

Odpoledne se o zábavu pro všechny přítomné starala hudební skupina Ševětínka a ani hasiči nezůstávali pozadu. Pro přítomné děti uspořádali několik ukázek - požární útok historickou stříkačkou s koňským spřežením, mlhu a pěnu, ve které se děti vyloženě vyřádily.   =Video=

V prostorách hasičské zbrojnice a lidové knihovny byla připravena výstava dobových fotografií z Pelejovic, kterou si nenechal ujít nikdo z více než 200 návštěvníků.